Loading

Veikla

Grįžti į titulinį puslapį

MSTISLAVO DOBUŽINSKIO RUSŲ KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRO 2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

Nuostatai

Vidutinis darbo užmokestis 2013 m. -2014 m. I ketv

Stuktūros planas

2014 metų veiklos planas

2015 metų veiklos planas

2016 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas

M.DOBUŽINSKIO RUSŲ KULTŪROS IR ESTETINIO LAVINIMO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. KOVO 29 D. DUOMENIS I k

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS II k

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ I k

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ II k

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IV k

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. Kovo29 D. DUOMENIS I k

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. Birželio 30 D. DUOMENIS II k 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. Rugsėjo 30 D. DUOMENIS III k

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2013M. Gruodžio 31 D. DUOMENIS IV k

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 29 D. DUOMENIS I

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL  2013 M. Birželio 30 D. DUOMENIS II

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL  2013 M. Birželio 30 D. DUOMENIS III

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2013 M. Gruodžio 31 D. DUOMENIS IV k

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. Kovo 29 D. DUOMENIS I

VEIKLOS REZULTATŲ ATAKAITA PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS II

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS III

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D.DUOMENIS IV k

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS III k

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS IV k

 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS I k

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. birželio 30 D. DUOMENIS II k

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS III k

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ I k 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ II k

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ III k

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. kovo 31 D. DUOMENIS I k

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. birželio 30 D. DUOMENIS II k 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL2014 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS III k

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2014 M Kovo 31 D. DUOMENIS I 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2014 M Birželio 30 D. DUOMENIS II

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL  2014 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS III 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. Kovo 31 D. DUOMENIS I k

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS II k

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS III k

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. RUGSĖJO 30 D.II ketvirtis 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. BIRŽELIO 30 D. II ketvirtis

 

10-tas VSAFAS 3pr. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 2013

10-tas VSAFAS 3pr. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 2013 (1) 

25-ojo VSAFAS Informacija pagal veiklos segmentus 2013 

2013 metų Pinigų srautų ataskaita  1 lapas 

2013 metų Pinigų srautų ataskaita 2 lapas

2013 metų Grynojo turto pokyčių ataskaita 

2013 metų Finaninės būklės ataskaita 1 lapas

2013 metų Finaninės būklės ataskaia 2 lapas

2013 metų Finaninės būklės ataskaia 2lapas

2013 metų aiškinamasis raštas 1 lapas

2013 metų aiškinamasis raštas 2 lapas 

2013 metų aiškinamasis raštas 3 lapas

20-ojo VSAFAS 5 pr. Finansavimo sumų likučiai  

20-ojo VSAFAS 4pr. Finansavimo sumos pagal šaltinį  tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2013 pdf

17-ojo VSAFAS 8 pr. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2013 

17-ojo VSAFAS 7 pr. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2013  

17-ojo VSAFAS 12 pr. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2013  

13-ojo VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas 2013

13-ojo VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas 2013 (1)

13-ojo VSAFAS 1 pr. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2 lapas 2013  

12-ojo VSAFAS 1pr. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas 2013 

12-ojo VSAFAS 1pr. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1 lapas 2013  (1) 

12-ojo VSAFAS 1pr. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2 lapas 2013 

12-ojo VSAFAS 1pr. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2 lapas 2013  (1)

M.Dobužinskio rusų kulūros ir estetinio lavinimo centro Viešųjų pirkinių planas 2015 m.

 

Financinės būklės ataskaita 2015_1_ketv_1_lapas

Financinės būklės ataskaita 2015_1_ketv_2_lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2015_1_ketv

Finansavimo sumos 2015_1_ketv

Grynojo turto pokyčių analizė 2015_1_ketv_1_lapas

Grynojo turto pokyčių analizė 2015_1_ketv_2_lapas

Paaiškinamasis raštas 2015_1_ketv_1_lapas

Paaiškinamasis raštas 2015_1_ketv_2_lapas

Paaiškinamasis raštas 2015_1_ketv_3_lapas

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2015 M Rugsėjo 30 D. DUOMENIS I 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2015 M Birželio 30 D. DUOMENIS II

Financinės būklės ataskaita 2015 pagal  Rugsėjo 30 duomenys

Financinės būklės ataskaita 2015 pagal   Birželio 30 duomenys II

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. Rugsėjo 30 D. DUOMENIS

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. Birželio 30 D. DUOMENIS II

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 2 k

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 3 k

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Forma1 2015 m 1 k

Forma 4 2015 1 k

Forma 2 2015 1k

Forma1 2015 2k

Forma 4 2015 2 k

Forma 2 2015 2 k

Forma 4 2015 3 k

Forma 1 2015 3k

Forma 2 2015 3k

Forma 1 2015. 4 k.

Forma 2  2015. 4 k.

Forma 4 2015 4k.

Aiškinamasisi raštas prie Finansinių ataskaitų rinkinio  2015m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2015

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015

Pinigų srautų ataskaita 4k.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015

 

 6-ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 4 priedas 2015 m. gruodžio 31 d

 10-ojo VSAFAS Kitos veiklos pajamos, 2 priedas 2015 m. gruodžio 31 d_

12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 2016 m. gruodžio 31 d_

17-ojo VSAFAS Finansuinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai , 7 priedas 2015 m. gruodžio 31 d

25-ojo VASAFAS Segmentai, 1 priedas 2015 m. gruodžio 31 d_

17-ojo VSAFAS %2c 12priedas 2015 m. gruodžio 31 d.

 

Finansavimo sumos 2016 m. I ketv_

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. I ketv_

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 I ketv_

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. I ketv_

Finansavimo sumos 2016 II ketv_

Finansinės būklės ataskaita 2016 M. II ketv_

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. IIketv_

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 II ketv_

Forma Nr.1_I_ketv_

Forma Nr. 2_ I_ketv_

Forma 4 _I_ketv_

Forma Nr. 1_II_ketv_

Forma Nr. 2 2016_II_ketv_

Forma Nr. 4_II_ketv_

Viešieji pirkimai _2016 m_

Aiškinamasisi raštas prie Finansinių ataskaitų rinkinio  2016m. rugsėjo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2016 M. III ketv_

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai pagal ataskaitinį laikotarpį 2016.09.31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 III ketv_

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. III ketv_

Aiškinamasisi raštas prie Finansinių ataskaitų rinkinio  2016m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2016 M. IV ketv_

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 IV ketv_

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. IVketv_

 

Atnaujinta 2017 m.

 

Mokėtinų ir gautų sumų 2016 gruodžio 31 metinė ataskaita

Mokėtinų ir gautų sumų 2016 gruodžio 31 metinė ataskaita (biudžetas)

Mokėtinų ir gautų sumų 2016 gruodžio 31 metinė ataskaita (Es lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. Gruodžio 31 metinė ataiskaita (Valstybinių funkcijų vykdymo programa neformaliam vaikų švietimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. Gruodžio 31 metinė ataiskaita (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. Gruodžio 31 metinė ataiskaita (Es lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. Gruodžio 31 metinė ataiskaita (Biudžetas)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2017 KOVO 31 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2017 BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Finansavimo sumos II ketv.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų rinkinio 2017 m. 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita  2017 m. 

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m_

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m_

Viešųjų pirkimų taisyklės 2017

Viešųjų pirkimų žurnalas 2017

Viešųjų pirkimų planas 2017

Viešųjų pirkimų planas 2018

 

Atnaujinta 2018 m.

 

2017 m. I ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

ES Biužeto išaidų vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv

MK Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv

Mokėtinų ir gautinų sumų I ketv. ataskaita

NVŠ Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv

Savivaldybės lėšų Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv

Spec. lėšų likučio Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m.  I ketv

Spec. lėšų biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv

Tarptautinio Festivalio Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv

2017 m. II ketv.  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. II ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv

ES Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 2017 m. II ketv._failai

MK Biudžeto vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita 2017 m. II ketv

NVŠ Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv

Savivaldybės lėšų Biudžeto išlaidų ąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv

Spec. lėšų likučio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 II ketv

Vaikų stovyklos Biudžeto išlaidų sąmatos  vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv

2017 III ketv. Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

4603 Biudžeto išlaidų sąmataos vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv

20047 m. III Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

ES Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2 2017 m. III ketv._failai

MK Biudžeto vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita 2017 m. III ketv

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. III ketv

NVŠ Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv

Savivaldybės lėšų Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv

Spec. lėšų Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2017 m. III ketv

Spec.lėšų Biudžeto vykdymo išlaidų sąmatos ataskaita 2017 m. III ketv

2017 metų Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas

2017 metų ES Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 metų MK  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 metų mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metų NVŠ Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 metų Savivaldybės lėšų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 metų Spec. lėšų likučio Biudžeto vykdymo išlaidų vykdymo ataskaita

2017 metų Tarptautinio festivalio Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 metų Vasaros stovyklos Biudžeto išlaidų sąmatos ataskaita

4603 2017 metų Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Spec. lėšų 2017 metų Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. IV ketvirtis

Pinigu srautu ataskaita 2017 m. IV ketvirtis

Informacija apie vienus metus gautinas sumas 2017 m. IV ketvirtis

Informacija apie pinigus ir pinigu ekvivalentus 2017 m. IV ketvirtis

Ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi 2017 m. IV ketvirtis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2017 m. IV ketvirtis

Finansines bukles ataskaita 2017 m. IV ketvirtis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 2017 m. IV ketvirtis

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. I ketv. 2 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 I ketv. 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 I ketv. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 5

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  2018 m. I ketv. 7

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  2018 I ketv.3

2018 m. biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2018 I ketv

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 m. I ketv

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018 m.  I ketv

Aiškinamasis raštas 2018 I ketv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draugai

AddThis Social Bookmark Button


 

Juozo gruodžio memorialinis muziejus

 

Vilniaus dailės akademija Kauno dailės fakultetas Taikomosios tekstilės katedra

 

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas