Loading

Apie mus

Grįžti į titulinį puslapį

Centro prisistatymo skaidrės 

   Per 26 Centro auklėtinių darbai buvo įvertinti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 1991 metais Indijoje vykusiame tarptautiniame festivalyje Centro auklėtiniai pirmą kartą atstovavo Nepriklausomai Lietuvai, šeši mažieji Lietuvos dailininkai tapo šio konkurso laureatais ir diplomantais. 1994 m. Londone vykusiame tarptautiniame konkurse “Mano Anglija” keturis jaunuosius kūrėjus laureatų diplomais apdovanojo Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II. Rusų estetinio lavinimo centro auklėtiniai dalyvavo IX tarptautinėje vaikų ir jaunimo grafikos bienalėje Lenkijoje, Makedonijoje, Japonijoje vykusiose XXVI ir XXVII tarptautinėse parodose, “Brolių Grimų” konkurse, vykusiame Vokietijoje, Pasauliniame kongrese InSEA Glazgoje, Niujorke ir kt.
   Mūsų Centras yra gera terpė skleistis menininkams-mokytojams. Centro vadovai - talentingi menininkai Elena ir Valerijus Berežokai, kurie ruošia mokinius meniniam ir kūrybiniam keliui. Centre dirba profesionalūs menininkai, perduodantys visas savo menines žinias mokiniams. Jie moko mokinius tolerancijos, kultūrų pažinimo, taip pat rengia parodas kartu su mokiniais.

  Pagrindinė veikla - vykdyti tautinių mažumų vaikų ir jaunimui, visuomenei naudingą veiklą, veikiant švietimo ir kultūros srityse, sudaryti sąlygas tautinių kultūrų pažinimui, tautinių mažumų savitumo išsaugojimui, jų kultūrinei veiklai, meninei saviraiškai; siekti visaverčio tautinių mažumų integravimosi į miesto gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir daugiataučio įvairių kultūrų miesto tradicijas.

GERA PRADŽIA

   Mūsų Kauno m. Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras pradėjo kurtis 1989 m. nuo dailininkės Elenos Berežok įsteigtos mažos dailės studijos, kuri išaugo į didžiulį mokomąjį-metodinį ir visuomeninį kultūrinį susivienijimą, pavadintą dailininko Mstislavo Dobužinskio vardu. Šis menininkas apjungė dvi tautas - rusų ir lietuvių, savo veikla, savo gyvenimu ir darbais. Mūsų mokomosios programos, betarpiškai orientuotos rusų ir lietuvių mokyklų mokiniams ir jaunimui. Centro veikla plati ir įvairi. Pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo dailės disciplinų lavinimui, tolerancijai bendravime, kultūrų įvairovės pažinimui.

Mūsų tikslai ir uždaviniai

  CENTRO VIZIJA IR MISIJA

 

  Pats ryškiausias, nuostabiausias ir paslaptingiausias žmogaus bruožas yra jo kūrybiškumas, glūdintis pačiose sielos gelmėse. Nedrąsūs bandymai: ką aš galiu? Ar supras mane pasaulis? Ar suprasiu pasaulį aš? Gal šie klausimai dar nėra aiškiai suformuluoti vaiko sąmonėje, bet jie jau pasireiškia vaiko darbuose. Ieškant išraiškos formų per įvairius dailės žanrus prasideda pažinimo procesas, kurio priekyje stovi mokytojas. Parengti žmogų prasmingam gyvenimui - tai yra iš esmės jo rengimas kūrybai. Juk jos dėka žmogus egzistuoja šiame pasaulyje, valdo jį bei išreiškia savo giliausiąjį AŠ. Kūryba jo gyvenimą daro prasmingu. Ir ne taip svarbu, ar šie vaikai susies savo tolimesnį gyvenimą su menu. Daug svarbiau yra tai, kad jie žiūrės į pasaulį jau kitomis akimis. To mes ir siekiame!

INFORMACINIS KULTŪROS CENTRAS - multimedijos kino teatras ir informacinė klasė         

   2009 m. buvo atidarytas informacinis kultūros centras, kurio tikslas - įdiegti informacijos resursų naujoves į švietėjišką ir kultūrinę M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo veiklą. Informacinėje-švietėjiškoje klasėje pristatytos interaktyvios multimedijinės dailės meno programos, kurios prieinamos centro lankytojams. Taip pat atidarytas Sankt Peterburgo „Rusų muziejaus“ virtualus filialas, kuriame yra 140 mokomųjų, pažintinių programų. Šių programų pagrindas yra Sankt Peterburgo „Rusų muziejaus“ meno kūrinių kolekcijos.

 
Centre vyksta:

- Meninių eksperimentų oazė
- Filmų, knygų prezentacijos
- Menų mugės
- Ekskursijos į muziejus
- Menininkų darbų parodos
- Mokinių kūrybinių darbų parodos
- Kasmetinis Tarptautinis kultūros ir meno festivalis
- Tarptautiniai konkursai 
- Kūrybos stovyklos užsienyje 

Centre veikia:
- Virtualaus muziejaus filialas 
- Informacinis centras
- Kino klubas
- Parodų galerija
- Muzikos ir poezijos svetainė

*Įstaigos tipas - neformaliojo vaikų švietimo mokykla 
*Mokomoji kalba - lietuvių ir rusų 
*Įstaigos teisinė forma -  savivaldybės biudžetinė įstaiga

 

Pranešimas apie Dobužinskio centro reorganizaciją

Martinaičio Dobužinskio salygų aprašas

Įkėlimo data: 2018.02.23

 

 

Atnaujinta - [2018/02/14]


 

Draugai

AddThis Social Bookmark Button


 

Juozo gruodžio memorialinis muziejus

 

Vilniaus dailės akademija Kauno dailės fakultetas Taikomosios tekstilės katedra

 

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas